3/6/09

Licenzas de software

Tradicionalmente, cando queríamos un determinado programa para o noso ordenador tiñamos que acudir a unha tenda especializada e mercalo nun soporte dixital (disquete, CD, DVD, etc). O aumento do ancho de banda permitiu a xeralización da distribución de software a través de internet, o que supuxo que moitos programadores non dependesen de grandes empresas para comercializar as súas creacións. Hoxe en día calquera que deseñe un programa pódeo facer chegar directamente, a través de internet, aos usuarios interesados a partir das súas propias páxinas web ou por medio de páxinas de distribución de software (como softonic ou uptodown).
Os programas informáticos (ao igual que os contidos multimedia vistos no punto anterior) están sometidos á lei de propiedade intelectual polo que para utilizalos debemos aceptar as licenzas que rixen o uso dese programa. Unha licenza é un contrato entre o desenvolvedor do programa e o usuario no que se establecen os dereitos e deberes de ambas partes. Existen numerosos tipos de licenzas de software, cada unha coas súas peculiaridades.
  • Software comercial: desenvolvido por unha empresa coa finalidade de obter beneficios económicos. O usuario adquire o programa e un número determinado de licenzas para empregalo en tantos equipos como desexe. Se o programa se descarga a través de internet poderá instalalo en tantos equipos como licenzas adquira (sen licenza, en moitos casos, non poderá executar o programa).
  • Software libre: software que unha vez adquirido (non teñen por que ser gratuítos) pode ser empregado, modificado (coñécese o seu código fonte) e copiado libremente para ser distribuido. Todo o software libre é de código aberto (open source) o que quere dicir que calquera usuario con coñecementos de programación pode ter acceso ó código de programación empregado é modificalo.
  • Software gratis ou Freeware: programas que se distribúen de maneira gratuíta. Non se achega o código fonte polo que non poden ser modificados.
  • Shareware: programas que se distribúen de forma gratuíta para que os usuarios poidan avalialo antes de mercalo. Este tipo de versións, na maior parte dos casos, non presenta todas as funcións finais do produto e só é válido durante un período de tempo limitado (normalmente menos de 30 días).

No hay comentarios: